Nawigacja

Rekrutacja

Dołącz do nas

Chcesz zdobyć polską maturę i studiować w Polsce?  Ucz się w naszej szkole!

REKRUTACJA 

 

Od 1 lutego rozpoczęła się rekrutacja, która potrwa do 30 czerwca 2020 roku.

Od przyszłego roku szkolnego 2020/2021 nauka w liceum będzie trwała 4 lata.

Przyjmujemy kandydatów po ukończonej 8 lub 9 klasie.

 

Warunkiem przyjęcia do naszego liceum będzie średnia ocen (nie mniejsza niż 4,0 w rozumieniu polskiego systemu edukacji) według świadectwa z ostatniego roku szkolnego.

Skan świadectwa (lub oceny za 1. pierwsze półrocze, w przypadku braku świadectwa) należy przesłać do 30 czerwca 2020 roku.

Informacja o decyzji zakwalifikowania kandydata do klasy I naszego liceum zostanie wysłana

do 5 lipca 2020 roku.

 

Pierwszeństwo przyjęcia do naszego liceum mają kandydaci z Kartą Polaka lub

z udokumentowanym pochodzeniem polskim.

W przypadku osób o jednakowej średniej ocen decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Oryginały dokumentów wraz z tłumaczeniem oraz oryginały wypełnionych załączników (kwestionariusz, podanie, oświadczenia, akceptacje) będą przyjmowane

31 sierpnia i 1 września 2020 roku w godzinach od 8.00 do 19.00.

 

Prosimy o wybranie profilu klasy:

 

 – Matematyczno-Informatyczny;

 – Przyrodniczy;

 – Humanistyczny;

 – Ekonomiczny.

 

Nauka w liceum nie jest całkowicie bezpłatna. Rodzice wpłacają pomoc finansową dla szkoły

w kwocie 4000,00 zł za jeden rok nauki.

 

Nie będzie egzaminów wstępnych. 2 września 2020 roku odbędą się jedynie testy z języka polskiego i lektur, z języka angielskiego i matematyki dla kandydatów do klasy pierwszej.

 

 

 

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu:

e-mail: sekretariatplon@gmail.com

tel.: +48 22 743 49 64

 

Aktualności

Kontakt

 • Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
  ul. Matuszewska 20
  03-876 Warszawa
 • Sekretariat:
  (+48) 22 743 49 64,
  (+48) 22 780 23 00
  Dyrekcja:
  (+48) 880 159 554
  Administracja:
  (+48) 889 762 087
  Internat:
  (+48) 602 512 869

Galeria zdjęć